ในสมัยก่อนเซรามิกส์ หมายถึง ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปั้นดินเผา เนื่องจากกคำว่า เซรามิกส์ เป็นคำศัพท์เดิมที่มาจากภาษากรีกว่า “ เครามอส ” KERAMOS ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดินและผ่านการเผา ปัจจุบันนี้เซรามิกส์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัตถุดิบในธรรมชาติ เช่น ดิน หิน ทราย และแร่ธาตุต่าง ๆ นำมาผสมกันทำเป็นสิ่งประดิษฐ์แล้วเผาเพื่อเปลี่ยนเนื้อวัตถุนั้นให้แข็งและสามารถคง รูปอยู่ได้ เช่น เครื่องปั้นดินเผา อิฐ แก้ว ซีเมนต์ โลหะเคลือบ วัสดุขัดถู วัสดุทนไฟ ฉนวนไฟฟ้า ตลอดจนวัสดุก่อสร้างที่เป็นดินเผาเซรามิก

Advertisements